Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı

Başkan Prof. Dr. Nevcihan DURU


Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde hem lisans hem yüksek lisans hem de doktora derecesinde eğitim verilmektedir. Lisans düzeyinde uluslararası ilişkiler eğitimi birinci öğretim ve ikinci öğretim şeklinde sürdürülmektedir. Bölümümüz bünyesinde üç yüksek lisans ve üç doktora programı ise Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirilmektedir. Lisans düzeyinde eğitim dört yıldır. Lisans düzeyinde eğitim bir yıl zorunlu İngilizce hazırlık sınıfı, ardından dört yılı kapsayan bir eğitim programı içermektedir. Bölüm öğrencileri, ilk yıl ağırlıklı olarak Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ortak derslerinden sorumlu olmakta ve sonraki yıllarda uluslararası ilişkiler disiplini ile ilgili zorunlu ve seçmeli alan derslerine yönelmektedirler. Ayrıca öğrenciler üniversite düzeyinde alan dışı seçmeli dersler ile kişisel gelişimlerini desteklemektedirler.

Bölümümüzün amacı, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, ekonomi ve hukuk derslerinin yoğun olduğu bir program dahilinde; öğrencilerimize uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, aktörleri ve tüm aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri, uluslararası örgütlenmeler, insan hakları, strateji ve güvenlik politikaları, azınlıklar gibi güncel konularda disiplinler arası ve eleştirel bir yaklaşım ışığında çağdaş bir eğitim sunmaktır.

Uluslararası İlişkiler lisans eğitimi akademik ağırlıklı bir program olarak alana ilişkin kuramsal çalışma içermektedir. Programdan mezun olan öğrenciler alandaki yeni gelişmeleri takip edecek ve değerlendirecek yeterlikleri kazandıkları gibi, uluslararası ilişkiler alanında derinlikli bilgi ve beceri kazanarak bilimsel gelişime katkı da sağlamaktadırlar.

Bölümümüz, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Hukuk derslerinin yoğun olduğu bir program dahilinde; uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, aktörler ve tüm aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri, uluslararası örgütlenmeler, insan hakları, strateji ve güvenlik politikaları, azınlıklar gibi güncel konularda disiplinler arası ve eleştirel bir yaklaşım ile bilimsel ve analitik olarak konulara eğilme ve alternatif bakış açılardan olayları çözümleme gibi yetenekleri öğrencilerine kazandırmaktadır.

Bölümümüz öğrencileri öğrenimleri süresince yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanaklarına sahiptir. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla oluşturulan Kariyer Kapısı ile öğrencilerimiz çeşitli kurumlardan staj teklifi almakta ve bu kurumlarda staj yapmaktadırlar.

Bölümümüz Türkiye’deki üniversiteler içinde özellikle Erasmus Programı kapsamında eğitim hareketliliği imkânına sahip olma anlamında öne çıkmaktadır. Bölümümüz bu yönüyle Türkiye’deki uluslararası ilişkiler bölümleri içerisinde en fazla Erasmus anlaşmasına imza atan bölümler arasındadır. Bu anlamda önemli kültürel etkileşim yaratan ciddi sayıdaki anlaşmamız ve bu anlaşmaların uygulanma potansiyeliyle fark yaratan bir bölüm olma özelliği göstermekteyiz. Önemli sayıda öğrencimiz de bu program kapsamında Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde eğitim almış ve almaya devam etmektedir. Bunun dışında diğer anlaşmalarla da iş birliği olanakları artırılmaktadır. Örneğin Farabi, Mevlana gibi yurt içindeki üniversitelere değişim programlarıyla da sıklıkla öğrenci göndermekte ve bu sayı artırılmaya çalışılmaktadır. Öğrencilerimizin farklı kültürleri ve farklı eğitim alanlarını görmeleri için anlaşmalar yapılmaktadır.

Mezunlarımız çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, uluslararası örgüt ve çokuluslu şirketlerde istihdam şansı bulabilmektedirler. Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunlarının çalışma alanları ulusal ve uluslararası ölçekte çeşitlidir. Mezunlarımız, başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere İçişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı gibi bakanlıklarda çalışabilirler. Uluslararası iktisadi ve ticari ilişkiler konularında da yetişen öğrenciler özel sektörün her kolunda iş bulma imkânına sahiptirler.

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlarımız, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmaları halinde ulusal ve uluslararası yüksek öğrenim kurumlarında yüksek lisans ve doktora öğrenimlerine yönelebilirler.Prof. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Uluslararası İlişkiler Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors