Çift Anadal Komisyonu

Çift Anadal Komisyonu

Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON
Başkan

poyraz.gurson@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 21


Dr. Öğr. Üyesi Arda Ercan
Üye

arda.ercan@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 1659


Dr. Öğr. Üyesi Zafer YILDIRIM
Üye

zafer.yildirim@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 26


Çift Anadal Komisyonu Görevleri

Üniversitemiz Çift Anadal Programı Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors