Hakkımızda

Hakkımızda

1997 eğitim ve öğretim yılında Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermektedir. Bölümümüz Lisans düzeyi Örgün öğretim programında 606, ikinci öğretim programında 503, Yüksek Lisans düzeyinde 99 ve doktora düzeyinde 33 olmak üzere toplam 1241 öğrenciye eğitim vermektedir.

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Arda ERCAN

Bölümün akademik programı beş Anabilim Dalı'nı kapsar:
Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı
AB Siy. ve Uluslararası İliş. Anabilim Dalı
Siyasi Tarih Anabilim Dalı
AB Hukuku Anabilim Dalı

Bölümümüz lisansüstü düzeyinde ise aşağıdaki programlarda eğitim sunmaktadır:

Doktora Programı Uluslararası İlişkiler

Yüksek Lisans Programları Uluslararası İlişkiler, Siyasi Tarih, AB Siyaseti ve Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler Bölümü akademik kadrosunda: 4 Doçent, 9 Dr. Öğr. Üyesi, 2 Arş. Gör. Dr., 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüz, Siyaset Bilimi, Ekonomi ve Hukuk derslerinin yoğun olduğu bir program dahilinde; uluslararası sistemin tarihi, işleyişi, aktörler ve tüm aktörlerin birbirleri ile olan ilişkileri, uluslararası örgütlenmeler, insan hakları, strateji ve güvenlik politikaları, azınlıklar gibi güncel konularda disiplinler arası ve eleştirel bir yaklaşım ile bilimsel ve analitik açıdan konulara eğilme ve alternatif bakış açılardan olayları çözümleme gibi yetenekleri öğrencilerine kazandırmaktadır. Öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin gelişmesine imkan veren bölge ve ülke çalışma masaları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin kurduğu Uluslararası İlişkiler Topluluğu her yıl çeşitli akademik ve kültürel etkinlikler düzenlemektedir.

Bölümümüzün temel amacı 21' inci yüzyılın gereksinimlerine uygun, katılımcı, özgürlükçü bir eğitim ile dünya barışına katkıda bulunacak Uluslararası İlişkiler uzmanları yetiştirmektir. Bölümümüz öğrencileri öğrenimleri süresince yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj yapma olanaklarına sahiptir. Mezunlarımıza yurt içi ve yurt dışında yüksek lisans ve doktora olanakları sağlanmakta ve teşvik edilmektedir. Mezunlarımız çeşitli kamu kuruluşlarında ve özel sektörde, uluslararası örgüt ve çokuluslu şirketlerde istihdam şansı bulabilmektedirler

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors