İntibak Komisyonu

İntibak Komisyonu

Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Başkan

ikulger@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 22


Dr. Öğr. Üyesi Fatma Anıl Öztop
Üye

fatmaanil.oztop@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 1656


Dr. Öğr. Üyesi Serdar ÖRNEK
Üye

serdar.ornek@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 25


İntibak Komisyonu Görevleri

YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş ve üniversitemize geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors