İntibak Komisyonu

 • Doç. Dr. Caner SANCAKTAR
  Anabilim Dalı Başkanı

  caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 27
  Ayrıntılı Bilgi

 • Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON
  Anabilim Dalı Başkanı

  poyraz.gurson@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 21
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Buket ÖNAL
  Anabilim Dalı Başkanı

  buket.onal@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 17 76
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Harun ACAR
  Araştırma Görevlisi

  harun.acar@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 28
  Ayrıntılı Bilgi


İntibak Komisyonu Görevleri

YÖK tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim
görmüş ve üniversitemize geçiş yapmış öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.