Yatay Geçiş Komisyonu

 • Doç. Dr. Caner SANCAKTAR
  Anabilim Dalı Başkanı

  caner.sancaktar@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 27
  Ayrıntılı Bilgi

 • Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON
  Anabilim Dalı Başkanı

  poyraz.gurson@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 21
  Ayrıntılı Bilgi

 • Yrd. Doç. Dr. Zafer YILDIRIM
  Öğretim Üyesi

  zafer.yildirim@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 16 26
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Dr. Bilge Ercan
  Araştırma Görevlisi

  bilge.hamarat@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 17 64
  Ayrıntılı Bilgi

 • Arş. Gör. Müzeyyen Ezel ÜNAL
  Araştırma Görevlisi

  ezel.unal@kocaeli.edu.tr
  +90(262)303 1654
  Ayrıntılı Bilgi


Yatay Geçiş Komisyonu Görevleri

Fakültemize yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin :

 • Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek,
 • Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yatay geçiş başvuruları onaylanan öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.