Misyon - Vizyon

Misyon

Bölümümüzün misyonu günümüz şartlarında ülkemizin giderek daha da fazla ihtiyacı olan uluslararası ilişkiler uzmanlarını yetiştirmektir. Bölümümüz bir yandan öğrencilerimizin kariyer beklentilerini karşılarken, bir yandan da günümüz dünyasının değişen dinamiklerini anlayabilmek için gerekli olan yeterlilikleri disiplinler arası bir yaklaşımla öğrencilerimize vermeyi ana misyonu olarak belirlemiştir.


Vizyon

XXI. yüzyılın gereksinimlerine uygun, katılımcı, özgürlükçü bir anlayış ışığında dünya standartlarında eğitim veren bir bölüm olmak.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors