Yatay Geçiş Komisyonu

Yatay Geçiş Komisyonu

Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER
Başkan

ikulger@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 22


Doç. Dr. Ali Poyraz GÜRSON
Üye

poyraz.gurson@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 21


Dr. Öğr. Üyesi Gökçen YAVAŞ
Üye

gokcen.yavas@kocaeli.edu.tr


+90 (262) 303 16 14


Yatay Geçiş Komisyonu Görevleri

Fakültemize yatay geçiş ile başvuran öğrencilerin : Yükseköğretim Kurumları Arası Yatay Geçiş Yönetmeliği doğrultusunda asil ve yedek öğrenci listelerini belirleyerek ilgili birimlere iletmek, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından yatay geçiş başvuruları onaylanan öğrencilerin intibak işlemlerini Fakültemiz İntibak İlkeleri doğrultusunda gerçekleştirmek.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors